file_1665657725960

CETELEM ONLINE ÁRUHITEL

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA
HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:


 Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy

 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy

 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

 • Érvényes adóigazolvány

 Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!

 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

   Elakadt? Kérdése Van ?

                  Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hívjon minket a 
  +36 1 239 7654 es számon!

 • HITELAJÁNLATUNK


  Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónapfutamidő esetén.

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölthitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

  Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Azigényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételárfüggvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.


  Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

  Önrész:                                 500 000 Ft

  Kezelési dij:                                                                                  0 Ft

  Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

  Referencia THM:                                                                    19,90 %

  Futamidő:                                 6 hónap

  Havi törlesztőrészlet:                                                    333 333 Ft

  Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 %

  A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft

     A Négypólus Műszaki és Kereskedelmi Kft a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank ahitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja,valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, azáltalános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket ahttps://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

  Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig.  Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hónap futamidő esetén.

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

  Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a. 

  Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

  Önrész:                                 500 000 Ft

  Kezelési dij:                                                                                  0 Ft

  Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

  Referencia THM:                                                                    0,00 %

  Futamidő:                                 6 hónap

  Havi törlesztőrészlet:                                                    333 333 Ft

  Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 %

  A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft

   

  A Négypólus Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

  Érvényes: 2022. október 15. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

   

  FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:


   Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy

 • 18. életévét betöltöƩe

 • Magyarországon levő állandó lakcím

 • Igazolt, rendszeres jövedelem

 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

 • Aktíơv állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt • A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

   • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

   • Érvényes útlevél és lakcímkártya

  2. Jövedelmet igazoló okmányok  Ha Ön munkavállaló

   • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy

    legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat

    tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy

   • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is

    megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.

    Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.


    Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

   • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.


    Ha Ön őstermelő

   • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás


    Ha Ön nyugdíjas

   • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely

    az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

   • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.


  3.  A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb

   jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.    Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem

   alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre


   LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:


   Ügynöki tájékoztató: Letöltés     Munkáltatói igazolás:

       Munkáltatói igazolás: Letöltés

     Jövedelem-változás hatásainak bemutatása:

       Jövedelem-változás hatásainak bemutatása: Letöltés

       

     Online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

        
   Online szerződéskötési rendszer használatának bemutatása: Letöltés


    Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

    https:// www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf


     Cetelem dokumentumok

               https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 


     Jövedelem-változás hatásainak bemutatása: 
    Ügynöki tájékoztató


    Tájékoztató

    (függő közvetítő)

    a) cégnév: Négypólus Műszaki és Kereskedelmi Kft
    székhely: 1132 Budapest, Váci út 64. A ép. fszt.1
    nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 01-09-164205
    levelezési cím: 1132 Budapest, Váci út 64. A ép. fszt.1
    felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu)

    1. b)  Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. Anyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

    2. c)  Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízóérdekeit képviseli.

    3. d)  Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

    4. e)  Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyilízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá apénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő személyre szabott ajánlások adása(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

    5. f)  A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységérevagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)közölhesse.

     A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annaknyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráigés a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel(https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.

     A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Haaz ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben